Gå til hovedindhold

E-læring

Få et overblik og og direkte links til danske og international e-læringskurser målrettet sundhedsprofessionelle og andre fagpersoner, der arbejder med diabetes.

Indhold

  Der er flere muligheder for at dygtig­gøre sig inden for diabetes via online­baserede kurser.

  Her på siden kan du finde links til e-lærings­kurser relateret til diabetes, som er målrettet sundheds­professionelle og andre fag­personer i kontakt med personer med diabetes.

  Kurserne er udbudt af enten danske offentlige sundheds­institutioner eller inter­nationalt anerkendte institutioner.

  Kurserne er uafhængige af læge­middel­industrien. Nogle er gratis, mens andre kræver login og betaling.

  E-læringskurser på dansk

  'Den diabetiske fod' er et e-lærings­kursus, hvor man som fag­personer kan lære mere om, hvordan man hjælper med at forebygge diabetiske fodsår.

  Udbyder

  Kurset er udviklet af fagspecialister fra Steno Diabetes Center Odense.

  Tilmelding

  Man kan tage e-lærings­kurset, når det passer én.

  Tilmelding sker via Region Syddanmarks kursus­portal.

  Målgruppe

  Kurset er henvendt til syge­plejersker og assis­tenter i primær sektoren.

  Kursets indhold

  E-læringen vil gøre dig klogere på følgende emner:

  • De væsent­ligste årsager til diabetiske fodsår
  • Fodundersøgelse hos borgere med diabetes
  • Pleje af den diabetiske fod
  • Videreformidling til andre faggrupper.

  I e-læringen møder du casen om Hans, hvor du har mulighed for at bruge og teste din viden.

  Find e-læringskurset

  Dette e-læringskursus er en del af uddannelses­forløbet 'diabetes­behandling til indlagte personer med diabetes', der kombinerer e-læring og face-to-face under­visning.

  Udbyder

  Kurset er udviklet af fag­specialister hos Steno Diabetes Center Copenhagen.

  Målgruppe

  Læger og syg­eplejersker på ortopæd­kirurgiske afdelinger i Region Hovedstaden er den primære mål­gruppe. Kurset kan dog også tilgås af interes­serede uden for Region Hovedstaden.

  Tilmelding

  Man tilmelder sig e-lærings­kurset via Region Hovedstadens kursus­portal.

  Kursets indhold

  Formålet med uddannelses­forløbet er at forbedre plejen og behand­lingen af indlagte personer med diabetes på ortopæd­kirurgiske afdelinger. Det sker ved at give læger og syge­plejersker ny viden og nye færdig­heder i relation til diabetes­behandling.

  Forløbet er baseret på en behovs­analyse, foretaget i foråret 2018, af de udfordringer, som læger og syge­plejersker på ortopæd­kirurgiske afdelinger oplever i forbindelse med pleje og behandling af indlagte personer med diabetes.

  Find e-læringskurset

  På dette e-læringskursus kan man lære mere om, hvordan man observerer og reagerer på hypoglykæmi (lavt blodsukker).

  Udbyder

  Kurset er udviklet af fagspecialister hos Steno Diabetes Center Copenhagen.

  Målgruppe

  Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og -hjælpere i primærsektoren.

  Kursets indhold

  Formålet med e-læringen er at skærpe sine kompetencer til at observere og reagere i forbindelse med hypoglykæmi.

  Undervejs i e-læringskurset skal man besvare en række spørgsmål, herunder spørgsmål til refleksion, og hvordan man vil handle i en given situation.

  Varighed

  Det tager cirka 10 minutter at gennemføre kurset.

  Tilmelding

  Kurset kræver ikke tilmelding, og man kan tage det, når det passer en.

  Find e-læringskurset

  Dette e-lærings­kursus hjælper til at klæde sundheds­personale på til at minimere de risici, der kan være forbundet med faste for personer med diabetes.

  Kurset indeholder infor­mation og praktiske forslag til, hvordan man kan holde ramadan med diabetes og minimere risikoen for kompli­kationer.

  Kurset er udviklet af sundhed­sfaglige specialister hos Steno Diabetes Center Copenhagen, og er baseret på vej­ledningen Diabetes and Ramadan: Practical Guidelines fra International Diabetes Federation og Diabetes and Ramadan International Alliance.

  Målgruppe

  Sundheds­professionelle, som møder personer af anden etnisk baggrund end dansk med diabetes i deres arbejde.

  Varighed

  Det tager cirka 20 minutter at gennem­føre hele kurset, men det kan også tages i mindre dele.

  Tilmelding

  Kurset kræver ikke tilmelding, og man kan tage det, når det passer en.

  Kursets indhold

  Kurset består af fire emner:

  1. Introduktion til ramadan
  2. Risiko­strati­fi­cering af personer med diabetes
  3. Behandlings­tiltag under ramadan
  4. Cases med spørgsmål
  Find e-læringskurset

  Dette e-lærings­kursus giver grund­læggende viden om anbefalinger af mad og diabetes.

  Udbyder

  Kurset er udviklet af ernærings­faglige specia­lister på Steno Diabetes Center Odense i samarbejde med de fire øvrige Steno centre i 2021.

  Målgruppe

  Kurset er for sundheds­professionelle og omsorgs­personale, som arbejder med pleje og behandling af personer med diabetes.

  Varighed

  Det tager cirka 35 minutter at gennem­føre hele kurset.

  Tilmelding

  Kurset kræver ikke tilmelding, og du kan tage det, når det passer dig.

  Kursets indhold

  Mad er en vigtig del af behandlingen af alle typer af diabetes. Kurset er baseret på den nyeste viden om mad- og drikke­varer og deres påvirkning af blod­sukkeret.

  På kurset dækker områderne:

  • anbefalinger for mad og diabetes
  • dagens måltider
  • praktiske råd i hverdagen.
  Find e-læringskurset

  E-læringskurser på engelsk

  ADA Institute of Learning er en del af American Diabetes Association (ADA), som er en amerikansk non-profit interesse­organisation.

  Hos ADA Institute of Learning kan man finde en række forskellige digitale komptence­udviklings­tilbud, herunder webinarer, videoer og e-lærings­kurser.

  Målgruppe

  E-lærings­kurserne er målrettet læger og andre sundheds­professionelle og fag­personer, der arbejder med diabetes.

  Tilmelding

  For at tilmelde sig kurser kræver det, at man opretter en profil og logger ind. De fleste kurser er gratis, mens andre kræver betaling.

  Eksempler på kurser

  Behavioral Health in Diabetes Care

  Using Exercise to Improve Glycemic Control and Time in Range

  Diabetes Related Retinal Disease

  Find e-læringskurserne

  Association of Diabetes Care & Education Specialists (ADCES) er en amerikansk multi­disciplinær organisation for sundheds­professionelle specia­li­seret i patient­uddannelse til personer med diabetes.

  ADCES tilbyder en række online kurser relateret til diabetes. En række optaget webinarer er også tilgængelige.

  Målgruppe

  E-lærings­kurserne er målrettet læger, andre sundheds­professionelle og fag­personer, der arbejder med diabetes.

  Tilmelding

  For at tilmelde sig kurser kræver det, at man opretter en profil og logger ind. Nogle kurser er gratis, mens andre kræver betaling.

  Eksempler på kurser

  Diabetes Related Cardiometabolic Co-conditions

  Basics of Diabetes for Non-Clinicians

  Gestational Diabetes Online Course

  Insulin Pump Therapy Online Course, 4th Edition

  Find e-læringskurserne

  BMJ Learning er en del af BMJ Publishing Group Limited (BMJ), ejet af British Medical Association (BMA).

  BMJ Learning er en e-læringsplatform, som tilbyder en lang række kurser udviklet af inter­nationale diabetes eksperter.

  For de fleste kurser er det muligt at downloade et certifikat, når kurset er gennem­ført. Flere af kurserne er akkre­diteret er for­skellige inter­nationale organi­sa­tioner.

  Målgruppe

  Kurserne er målrettet læger og andre sundheds­professionelle, der arbejder med diabetes.

  Tilmelding

  For at tilmelde sig kurser kræver det, at man opretter en profil og logger ind. Nogle kurser er gratis, mens andre kræver betaling.

  Eksempler på kurser

  Diabetes: Visual loss

  Clinical pointers: Blood glucose control in type 2 diabetes

  Step by step: preventing diabetes in high risk patients

  Find e-læringskurserne

  Coursera er en digital lærings­platform, som samler e-lærings­kurser fra mere end 200 anerkendte univer­siteter, herunder også danske univer­siteter. Man kan finde enkeltstående kurser af få timers varighed til nogle uger eller formelle uddannelses­forløb.

  Flere af kurserne relaterer til diabetes.

  Målgruppe

  Kurserne er målrettet personer, der har en interesse i eller arbejder med diabetes og andre diabetes­relaterede sundheds­tilstande.

  Tilmelding

  For at tilmelde sig kurser kræver det, at man opretter en profil og logger ind. Flere af kurserne er gratis.

  Eksempler på kurser

  Diabetes – a Global Challenge (University of Copenhagen)

  Easing the burden of obesity, diabetes and cardiovascular disease (University of Sydney)

  Managing Asthma, Allergies, Diabetes, and Seizures in School (University of Colorado)

  Find e-læringskurserne

  Diabetes Australia er en australsk patient­organisation for personer med diabetes og deres pårørende.

  Diabetes Australia tilbyder i samarbejde med Diabetes Qualified en række e-lærings­kurser målrettet sundheds­professionelle.

  Målgruppe

  Kurserne er målrettet sundheds­professionelle, der arbejder med diabetes.

  Tilmelding

  For at tilmelde sig kurser kræver det, at man opretter en profil og logger ind. De fleste kurser kræver betaling.

  Eksempler på kurser

  Diabetes and Exercise

  Diabetes in Practice for Pharmacists

  Practical Diabetes for Disability Support Workers

  Practical Diabetes for Aged Care Workers

  Find e-læringskurserne

  Diabetesgenes.org er en online platform udviklet af the Monogenic Diabetes and Molecular Genetics teams hos University of Exeter.

  Formålet med plat­formen er at dele information til både fag­profes­sionelle og personer med diabetes om de forskellige typer genetisk betinget diabetes, som samlet kaldes MODY.

  Diabetesgenes.org tilbyder også forskellige digitale kurser.

  Målgruppe

  Kurserne er målrettet læger og andre sundheds­professionelle og fag­personer, der arbejder med diabetes.

  Tilmelding

  Kurserne kræver login, mens master­class kurserne kan ses, når det passer én.

  Eksempler på kurser

  Monogenic Diabetes Training Courses

  Masterclass: Taking family histories and drawing family trees

  Free Online Course In Genomic Medicine

  Find e-læringskurserne

  Diabetes UK er en britisk velgørenheds- og patient­organisation, som arbejder med diabetes.

  De tilbyder information om diabetes til almindelige borgere, støtter forskning og diabetes­relaterede projekter.

  Diabetes UK udbyder også en række e-lærings­kurser, der giver en grund­læggende viden om forskellige aspekter af diabetes.

  Kursene består af flere sektioner og afsluttes med en test.

  Målgruppe

  Kurserne er målrettet sundheds­profes­sionelle, der arbejder med diabetes.

  Tilmelding

  For at tilmelde sig kurserne kræver det, at man opretter en profil og logger ind.

  Find e-læringskurserne

  The European Association for the Study of Diabetes (EASD) er en non-profit organisation, som arbejder for at forbedre behandlingen af diabetes globalt.

  EASD har udviklet en e-læringplatform, hvor de tilbyder en lang række kurser udviklet af inter­nationale diabetes eksperter.

  Flere af kurserne er akkrediteret af the engelske Royal College of General Practitioners (RCGP) og Federation of the Royal Colleges of Physicians of the UK (RCP).

  Målgruppe

  Kurserne er målrettet sundheds­professionelle, der arbejder med diabetes.

  Tilmelding

  For at tilmelde sig kurser kræver det, at man opretter en profil og logger ind.

  Eksempler på kurser

  Der udvikles løbende nye kurser, så det er en god idé, at besøge EASD's kursus side. Nedenfor er en liste med eksempler tilgængelige e-lærings­kurser.

  Cardiovascular health and diabetes

  Management of hyperglycaemia in type 2 diabetes

  Obesity and diabetes

  SGLT-2 inhibitors

  Find e-læringskurserne

  Future Learn er en engelsk digital lærings­platform, som samler kurser fra en lang række anerkendte universiteter.

  Flere af kurserne relaterer til diabetes.

  Målgruppe

  Kurserne er målrettet sundheds­professionelle, der arbejder med diabetes.

  Tilmelding

  For at tilmelde sig kurser kræver det, at man opretter en profil og logger ind. Priserne afhænger af hvilket abonnement, man opretter hos Future Learn.

  Eksempler på kurser

  Nutrition for Health and Sustainability

  EduWeight: Weight Management for Adult Patients with Chronic Disease

  Diabetic Eye Disease: Building Capacity To Prevent Blindness

  Genomic Medicine: Transforming Patient Care in Diabetes

  Find e-læringskurserne

  Learna er en engelsk digital lærings­platform, som tilbyder Postgraduate Diplomas, Masters og MBA kurser.

  Inden for diabetes­området udbyder Learna også en række kurser, bl.a. en master uddannelse i diabetes målrettet sundheds­professionelle og mindre kompetence­udviklings­kurser relateret til diabetes.

  Kurserne er blandt andet udviklet af University of South Wales og er diplomgivende.

  Målgruppe

  Kurserne er målrettet sundheds­professionelle, der arbejder med diabetes.

  Tilmelding

  For at tilmelde sig kurser kræver det, at man opretter en profil og logger ind. Priserne varierer fra kursus til kursus.

  Eksempler på kurser

  Diabetes MSc

  Postgraduate Diploma in Diabetes

  Diabetes Continued Professional Development (CPD) Course

  Find e-læringskurserne

  Mayo Clinic School of Continuous Professional Development er en del af den amerikanske Mayo Clinic College of Medicine, som udvikler tilbud og kurser i kompetence­udvikling til sundheds­profes­sionelle inden for forskellige medicinske specialer.

  Af relevans for diabetes er udviklet et e-lærings­kursus med basal viden om diabetes og behandlingen af diabetes.

  Målgruppe

  Kurset er målrettet læger og andre sundheds­professionelle, der arbejder med diabetes.

  Tilmelding

  Kurset kræver login og er mod betaling. Kurset udbydes hvert kvartal.

  Indhold

  Kurset består af 12 moduler af 2,5 til 3 timers varighed. Modulerne dækker emner som behandling af diabetes, følge­sygdomme samt hyper- og hypo­glykæmi.

  Find e-læringskurset

  Medscape er en amerikansk hjemmeside ejet af online forlaget WebMD.

  Medscape Education har blandt andet en lang række digitale lærings­tilbud, herunder e-lærings­kurser.

  Målgruppe

  Kurserne er målrettet læger og andre sundheds­profes­sionelle, der arbejder med diabetes.

  Tilmelding

  Kurserne kræver, at man opretter sig og logger ind.

  Eksempler på kurser

  Impact of Depression and Antidepressants on People With Diabetes

  Moving Type 1 Diabetes Forward With Better Screening and Staging of Persons at Risk

  Back to Basics of Continuous Glucose Monitoring: Breaking it Down for Clinical Practice

  Find e-læringskurserne

  UCSF Medical Education er en del af University of California San Francisco

  Af relevans for diabetes udbydes kurset 'The Advanced Management of Diabetes Online Inter­professional Certificate'

  Målgruppe

  Kurset er målrettet sundheds­profes­sionelle og andre fag­personer, der arbejder med diabetes.

  Tilmelding

  Kurset kræver, at man opretter sig og logger ind og er mod betaling.

  Indhold

  Kurset består af tre moduler og dækker emner som:

  • Clinical Management of Adult Diabetes
  • Care of Medically Underserved Populations
  • Behavioral Approaches to Diabetes
  • Advanced Clinical Management of Pediatric Diabetes
  Find e-læringskurset
  Sidst opdateret: 25. oktober 2023