Gå til hovedindhold

Forskningsartikler om covid-19

Automatisk opdateret oversigt over nye forskningsartikler i PubMed/MEDLINE.

Der er mange videnskabelige artikler om COVID-19. En del af forsk­ningen berører også diabetes.

Videncenter for Diabetes har udviklet en række auto­matiske søgninger i verdens største database for sundheds­viden­skabelig forskning, PubMed/MEDLINE. Udover en søgning på alle artikler, som handler om covid-19, vises søg­ninger efter artikler, hvor emnerne diabetes, hjerte-kar-sygdom, nyre­sygdom og mental sundhed indgår.

Inden for hvert emne er det muligt at afgrænse søg­ningen til enten alle typer studier eller ude­lukkende forsknings­over­sigter, hvor infor­mation fra flere studier er samlet i én artikel.

Listen opdateres automatisk i takt med, at nye artikler bliver tilgængelige i data­basen.

Vælg søgning:

Diabetes og covid-19: Forskningsoversigter | Alle studietyper

Hjerte-kar-sygdom og covid-19: Forskningsoversigter | Alle studietyper

Nyresygdom og covid-19: Forskningsoversigter | Alle studietyper

Mental sundhed og covid-19: Forskningsoversigter | Alle studietyper

Alle artikler om covid-19: Forskningsoversigter | Alle studietyper

Læs hvordan søgningerne er udviklet, og hvad man skal være opmærksom på, når man bruger dem.

Da covid-19 er en ny virus, og der forskes intensivt i den, udkommer der mange nye artikler. Vi kan derfor ikke garantere, at søgningerne finder alle relevante videnskabelige artikler, ligesom det heller ikke er sikkert, at alle de viste artikler er relevante.