Gå til hovedindhold

Indlagte med diabetes

På denne side kan du finde information og links til ressourcer, som er relevante for fagprofessionelle i arbejdet med indlagte med diabetes.

Indhold

  Indlagte med diabetes udgør en særlig gruppe, der kræver specifik opmærksomhed og viden for fagfolk, som arbejder med netop det område.

  På denne side kan man finde en oversigt med links til danske og internationale ressourcer og initiativer med relevans for behandlingen af og støtte til indlagte med diabetes.

  Danske ressourcer

  Den indlagte patient med diabetes

  Dansk Endokrinologisk Selskabs behandlingsvejledning om den indlagte patient med diabetes omhandler behandling og monitorering af voksne med alle typer diabetes.

  Formålet er at sikre optimal håndtering af diabetes under indlæggelse.

  Find behandlingsvejledningen

  Et pejlemærke i Den Nationale Diabeteshandlingsplan 2017-2020 er, at flere patienter har en velreguleret diabetes.

  Det kan blandt andet bidrage til færre akutte indlæggelser på hospitalet og genindlæggelser.

  Find afsnittet i handlingsplanen

  Den Nationale Kosthåndbog er et praktisk opslagsværk målrettet ernærings- og sundhedsprofessionelle.

  Kosthåndbogen rummer blandt andet en diabetesdiæt til den indlagte patient.

  Find diæt til den indlagte patient

  Fagspecialister hos Steno Diabetes Center Copenhagen har udviklet e-læringskurset 'Diabetesbehandling til indlagte på ortopædkirurgiske afdelinger'. 

  Formålet med e-læringen er at forbedre plejen og behandlingen af indlagte personer med diabetes på ortopædkirurgiske afdelinger.

  Læger og syg­eplejersker på ortopæd­kirurgiske afdelinger i Region Hovedstaden er den primære mål­gruppe. E-læringskurset kan dog også tilgås af interes­serede uden for Region Hovedstaden.

  Læs mere om e-læringen

  Internationale ressourcer

  American Diabetes Association (ADA) har et kapitel om indlagte personer med diabetes i vejledningen 'Standards of Care in Diabetes – 2023'

  Formålet med retningslinjerne er at forbedre patientforløbet, forkorte hospitalsopholdet og mindske risikoen for genindlæggelse. 

  Find kapitlet i vejledningen

  I den globale vejledning fra International Diabetes Federation (IDF) om type 2-diabetes er der et kapitel om indlagte personer med diabetes.

  Find kapitlet i vejledningen

  Joint British Diabetes Societies for Inpatient Care har udgivet flere vejledninger, når det gælder indlagte personer med diabetes. Formålet er at forbedre plejen og behandlingen.

  Hypoglykæmi er en af de alvorlige komplikationer for personer med diabetes, som er indlagt. Der er fokus på den håndtering i vejledningen 'The Hospital Management of Hypoglycaemia in Adults with Diabetes Mellitus'.

  Find vejledningen

  'The management of diabetes in adults and children with psychiatric disorders in inpatient settings'  er en vejledning, der har fokus på forbedret pleje og behandling af indlagte personer med både diabetes og psykisk sygdom.

  Find vejledningen

  'Discharge planning for adult inpatients with diabetes' er en vejledning, der gælder en sikker og rettidig udskrivning fra hospitalet af indlagte personer med diabetes.

  Find vejledningen

  Diabetesbehandling har sjældent det primære fokus i en hospitalsindlæggelse, og det kan føre til forværret sygdom hos personer med diabetes.

  I en vejledning om klinisk praksis fra det canadiske diabetesselskab Diabetes Canada er der fokus på emnet.

  Find kapitlet i vejledningen

  Det britiske institut NICE (National Institute for Health and Care Excellence) har udgivet en vejledning, der rummer kapitlet 'Caring for adults with type 1 in hospital'.

  Vejledningen indeholder blandt andet anbefalinger for blodsukkerregulering og pleje af indlagte med type 1-diabetes.

  Find kapitlet i vejledningen

  Forskning om emnet

  Find selv flere viden­skabe­lige oversigts­artikler om indlagte personer med diabetes.

  Søge­funktionen NemPubMed gør det nemt at finde diabetes­relateret forsk­ning i PubMed, verdens største database for viden­skabelig litteratur om sundhed.

  Søg i NemPubMed

  Sidst opdateret: 6. november 2023