Gå til hovedindhold

Psykisk sygdom og diabetes

På denne side kan du finde information og links til ressourcer, som er relevante for fagprofessionelle i arbejdet med personer med psykisk sygdom og diabetes.

Indhold

  Personer med diabetes og psykisk sygdom udgør en særlig gruppe, der kræver specifik opmærksomhed og viden for fagfolk, som arbejder med netop det område.

  Det gælder både inden for sundhedssektoren og generelt i samfundet.

  På denne side kan man finde en oversigt med links til danske og internationale ressourcer og initiativer med relevans for behandlingen af og støtte til personer med diabetes og psykisk sygdom.

  Danske ressourcer

  Type 2-diabetes

  Dansk Endokrinologisk Selskabs vejledning om type 2-diabetes indeholder et afsnit om patienter med psykisk sygdom og risiko for diabetes.

  Find behandlingsvejledningen

  Type 2-diabetes – opfølgning og behandling

  Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) behandlingsvejledning for type 2-diabetes indeholder et kapitel om særlige udfordringer hos sårbare patienter. Her er der blandt andet fokus på psykisk sygdom og psykisk sårbarhed.

  Find afsnittet i behandlingsvejledningen

  Farmakologisk behandling af personer med psykisk sygdom

  Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) vejledning om farmakologisk behandling af type 2-diabetes har et afsnit med fokus på behandling af patienter med psykisk sygdom og risiko for diabetes.

  Find afsnittet i behandlingsvejledningen

  I Lægehåndbogen kan man finde information om type 2-diabetes i relation til psykisk sygdom.

  Find siden i Lægehåndbogen

  Man kan også finde information om psykisk sygdom og livsstilsændringer.

  Find siden i Lægehåndbogen

  Et initiativ i Den Nationale Diabeteshandlingsplan 2017-2020 er en styrket indsats for de særligt sårbare diabetespatienter.

  Målet er, at kommuner, regioner og almen praksis i samarbejde med civilsamfundet motiverer og støtter sårbare diabetespatienter, herunder psykisk sårbare borgere.

  Find afsnittet i handlingsplanen om indsatsen for de særligt sårbare diabetespatienter

  Diabetesforeningen har fokus på diabetes og forskellige former for psykisk sygdom. Her kan man blandt andet læse om årsager, symptomer og behandling.

  Find siden om angst og diabetes hos Diabetesforeningen

  Find siden om depression og diabetes hos Diabetesforeningen

  Steno Diabetes Center Copenhagen har udviklet dialogværktøjet 'Livsstilsguide i praksis'. Formålet med værktøjet er at fremme sundheden hos voksne med psykisk sygdom.

  E-læringen har fokus på personer, der samtidig med psykisk sygdom har eller er i risiko for at udvikle kronisk sygdom som diabetes.

  Find information om værktøjet

  Internationale ressourcer

  American Diabetes Association (ADA) har et kapitel om psykisk sygdom og sårbarhed i vejledningen 'Standards of Care in Diabetes – 2023'

  Find kapitlet i vejledningen

  I den globale vejledning fra International Diabetes Federation (IDF) er der et kapitel om psyken og psykisk sygdom.

  Find kapitlet i vejledningen

  Vejledningen 'Management of psysical health conditions in adults with severe mental disorders' fra Verdenssundhedsorganisationen WHO har til formål at forbedre håndteringen af helbredstilstande.

  Et afsnit har fokus på diabetes hos voksne med psykisk sygdom.

  Find kapitlet i vejledningen

  Vejledningen fra Joint British Diabetes Societies for Inpatient Care sigter mod at reducere uligheden i diabetesbehandling for personer med psykisk sygdom i indlæggelser.

  Formålet med vejledningen er forbedret pleje og behandling af indlagte personer med både diabetes og psykisk sygdom.

  Find vejledningen

  Psykiatriske og psykosociale problemer relateret til diabetes er forbundet med en nedsat evne til at håndtere diabetes. Det kan føre til et fald i livskvaliteten.

  I en vejledning om klinisk praksis fra det canadiske diabetesselskab Diabetes Canada er der fokus på emnet.

  Find kapitlet i vejledningen

  International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) udgiver vejledninger om håndteringen af diabetes hos børn og unge.

  Vejledningerne dækker flere aspekter af diabetes hos børn og unge, og et kapitel har fokus på psykologiske og psykiatriske problemstillinger.

  Find kapitlet i ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines

  Forskning om emnet

  Find selv flere viden­skabe­lige oversigts­artikler om diabetes og psykisk sygdom.

  Søge­funktionen NemPubMed gør det nemt at finde diabetes­relateret forsk­ning i PubMed, verdens største database for viden­skabelig litteratur om sundhed.

  Søg i NemPubMed

  Sidst opdateret: 7. december 2023