Gå til hovedindhold

Diabetesatlas

Find data om antallet af personer med diabetes i alle landets kommuner i vores diabetesatlas for type 1-diabetes og type 2-diabetes.

Indhold

  Næsten 350.000 personer i Danmark har diabetes.

  Størstedelen, nemlig omkring 89 procent er diagnosticeret med type 2-diabetes. Cirka 9 procent har diag­nosen type 1-diabetes, og cirka 2 procent har en anden type diabetes, f.eks. LADA eller MODY.

  Læs mere om diabetes i tal

  Forekomsten af diabetes i kommunerne

  Ved hjælp af data fra danske registre er det muligt at dykke ned i, hvordan antallet af personer med type 1-diabetes og type 2-diabetes er fordelt i landet.

  Atlasset indeholder data om fore­komsten af diabetes (prævalensen) i Danmark per 1. januar 2020 i hver enkelt kommune.

  Prævalensen kan for både type 1-diabetes og type 2-diabetes justeres, så der tages højde for, at befolk­nings­sammen­sætningen i de enkelte kommuner er forskellig.

  Man kan justere for forskelle i alders­fordeling, uddan­nelses­niveau, indkomst og etnicitet. På den måde er det lettere at sammenligne fore­komsten på tværs landet.

  Find diabetes­atlas for type 1-diabetes og type 2-diabetes

  Sidst opdateret: 25. april 2024